Så här hittar du till oss.
Klicka på kartan.

Klicka här för vägbeskrivning

Koordinater:

RT90: X:6652154, Y: 1458304

WGS84: Lat N 59°  59'  10"  Lon E 15°  3'  29"

Decimal: 59.9863,  15.0582